Stanowiska

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami opracowanymi przez zespoł ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

 

Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w sprawie zastosowania ochraniaczy jednorazowych na obuwie dla odwiedzających w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 12.09.2008 r wersja uzupełniona 9.02.2009 r. »»»

 

Wykaz definiowanych dawek dobowych leków przeciwbakteryjnych (wg WHO, 2008 r.) »»»

 

Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa dotyczące rozporządzenia z dnia 5.09.2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi »»»

 

Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w sprawie zastosowania lamp bakteriobójczych UV w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 1.02.2008 r. »»»

 

Stanowisko Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa i Stowarzyszenia Kierowników Centralnej Sterylizacji i dezynfekcji Nowe kierunki w sterylizacji - reprocesowanie i resterylizacja »»»

 

Stanowisko ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w sprawie stosowania autoszczepionek w lecznictwie - uaktualnione X 2012 »»»

 

Stanowisko SHL do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej »»» zał  »»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Adobe Reader - do bezpłatnego pobrania TUTAJ