Prezentacje

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w czasie konferencji

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ossa 7 kwietnia 2017 r

Wykład czesc 1 dr Paweł Grzesiowski Patogeny alarmowe - jak zapobiegać epidemii w szpitalu Ossa 7 kwietnia 2017 »»»

Wykład czesc 2 dr Paweł Grzesiowski Wytyczne WHO Zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego Ossa 7 kwietnia 2017 »»»

 

XV Interaktywna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 4 - 7 października 2015 r

M. Czajkowski Infekcje w kardiochirurgii i kardiochirurgia w infekcjach

M. Czajkowski Dlaczego elektrokardiologia ma tyle powikłań infekcyjnych?

A. Gładysz Implementacja dyrektywy unijnej 32/2010/UE (przeciwdziałanie ryzyku ekspozycji zawodowej ostrym narzędziem) w Polsce – korzyści i ograniczenia
P. Grzesiowski Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce

P. Grzesiowski Czy bezpieczny sprzęt to tylko sprawa personelu a może to także kwestia bezpieczeństwa pacjenta?

M. Gułaj Powikłania infekcyjne elektroterapii - skala problemu

M. Gułaj Prewencja powikłań infekcyjnych w elektroterapii – punkty ważne, oczywiste i te mocno dyskusyjne

A. Hermann Ognisko epidemiczne noro/rota wirusów w szpitalu - zasady postępowania

A. Hermann Polityka antybiotykowa w oddziale pediatrycznym

A. Kutarski Miejscowa Profilaktyczna Antybiotykoterapia - uzasadniona przyszłość czy nadal herezja ?

A. Kutarski „Polskie drogi” ELEKTRO czyli real life na początku XXI w.

A. Kutarski Inwazyjne leczenie infekcji

A. Kutarski Infekcyjne powikłania powikłania stymulacji – Dlaczego częściej występują ?

A. Polewczyk Infekcje układów sterujących pracą serca - podziały, kryteria oceny rozległości infekcji

A. Polewczyk Problemy diagnostyki mikrobiologicznej czyli ujemnych posiewów przy ewidentnej infekcji

A. Polewczyk Elektrodopochodne zapalenie wsierdzia – choroba o gorszym rokowaniu niż wiele nowotworów złośliwych

 

XIV Interaktywna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 5 - 8 października 2014 r

P. Girdwoyń Hospitalizacja pacjenta wysokiego ryzyka powikłań - jak zabezpieczyć się przed roszczeniem

E. Kutrowska Antyseptyki stosowane w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego

M. Kania - Pudło Zagrożenia Epidemiologiczne w radiologii inwazyjnej

M. Budnik - Szymoniuk Bezpieczeństwo epidemiologiczneczne a procedury terapii infuzyjnej

T. Banasiewicz Terapia trudno gojących sie ran TIME

M. Bartoszewicz Za i przeciw - Zapobieganie i leczenie miejsca operowanego

A. Góralewska Szczepienia ochronne personelu medycznego

M. Lorenc Postępowanie poekspozycyjne z punktu widzenia lekarza medycyny pracy procedura, problemy praktyczne lekarza profilaktyka
M. Lorenc K Wójcikiewicz Zarządzanie jakością w szpitalu ważny element zabezpieczenia w przypadku roszczeń

 

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 30 września - 3 października 2012 r.

A. Gładysz Procedury szpitalne okiem biegłego

H. Pituch Lekooporność Clostridium Dificile wyzwanie terapeutyczne

E. Kutrowska Czy i jak zwalczać spory w szpitalu

P. Grzesiowski Szczepienia i profilaktyka poekspozycyjna u personelu medycznego

D. Pawlik, Kontrakty na usługi dla szpitali – SIWZ dla badań mikrobiologicznych

K. Paszko Monitorowanie patogenów alarmowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - nowe przepisy i ich konsekwencje dla monitorowania patogenów alarmowych

Z. Żak-Puławska, J. Wejda, M. Purchała Placówki opieki długoterminowej – ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych

A. Tymoczko, A. Chełstowski Rola nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad placówkami opieki długoterminowej

D. Pawlik, E. Czapska Analiza nosicielstwa drobnoustrojów u pacjentów ZOL

Materiały prezentowane na walnym zebraniu wyborczym SHL 1 marca 2012 r.

P. Grzesiowski Nowe przepisy w sprawie czynników alarmowych, rejestracji i raportowania zakażeń szpitalnych

J. Krawczyk Zmiany w ustawie o prawach pacjenta wprowadzenie odpowiedzialności za zdarzenia medyczne - konsekwencje dla szpitali i zespołów kontroli zakażeń szpitalnych

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 4-7 października 2009 r.

P. Grzesiowski Wielooporne pałeczki Acinetobacter w oddziałach intensywnej terapii.

A. Tymoczko Zadania nadzoru sanitarnego w świetle nowej ustawy.

A. Świątecka Pandemia A/H1N1v - zagrożenie dla szpitali?

E. Kutrowska Przetargi na dostawę środków dezynfekcyjnych, czyli jak kupować zgodnie z prawem.

W. Olszak Sterylizacja - warsztaty

M. Karczewska G. Gmachowska Procedura postępowania w pracowni endoskopowej - warsztaty.

E. Kutrowska Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji - warsztaty.

S. Świtalski Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych - warsztaty.

B. Waszak Systemy organizacyjno-technologiczne określone dla sterylizacji wyrobów medycznych - warsztaty.

D. Pawlik, Z. Zak-Puławska Badania środowiskowe - nowe aspekty "starych procedur" -warsztaty

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędne jest zainstalowanie aplikacji Adobe Reader - do bezpłatnego pobrania TUTAJ