Konferencje

STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA

PRZY WSPÓŁPRACY

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

FUNDACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ

WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW,

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W II SYMPOZJUM KLINICZNYM

ZAKAŻENIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE „PANDEMIA XXI WIEKU”
NOWOŚCI DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I TERAPII

w dniach 13-14 grudnia 2017 r.
w Centrum Konferencyjnym Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4


RAMOWY PROGRAM SYMPOZJUM


13.12.2017 r. - ŚRODA
08:00-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI, KAWA
10:00-12:30 I SESJA - EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, KLINIKA I TERAPIA CLOSTRIDIUM DIFFICILE
‒ Aktualna sytuacja epidemiologiczna zakażeń C.difficile w Polsce i na świecie – dr hab. Hanna Pituch (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
‒ Diagnostyka zakażeń C. difficile - od testu kasetkowego do PCR – dr Grażyna Nurzyńska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
‒ Kliniczne aspekty zakażeń Clostridium difficile – dr Zofia Kwaśniewicz (Szpital Wojewódzki, Tychy)
‒ Nowe technologie medyczne (CONVATEC)
12:30-13:15 LUNCH
13:15-16:00 II SESJA - DZIAŁANIA SYSTEMOWE W WALCE Z ZAKAŻENIAMI CLOSTRIDIUM DIFFICILE
‒ Aktualne wytyczne profilaktyki i terapii zakażeń Clostridium difficile, z uwględnieniem przeszczepów mikrobioty i probiotyków – dr Paweł Grzesiowski (SHL, FIPZ)
‒ Możliwości redukcji zakażeń C. difficile w oddziale zachowawczym – dr Adam Hermann (Szpital Specjalistyczny w Wejherowie)
‒ Wpływ diety na przebieg zakażenia i zapobieganie nawrotom zakażeń C. difficile – mgr Bożena Rychwalska (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa)
16:30-18:00 III SESJA WARSZTATOWA - PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM SZPITALNYM CLOSTRIDIUM DIFFICILE
‒ Higiena rąk i higiena szpitalna w redukcji zakażeń szpitalnych C. difficile – mgr Danuta Pawlik (Szpital Powiatowy, Maków Maz.)
‒ Ognisko epidemiczne Clostridium difficile w Ośrodku opieki długoterminowej - mgr Marta Ługowska (MEDI-system, Warszawa)
‒ Przypadki medyczno-prawne - roszczenia o zakażenia szpitalne Clostridium - zespół ekspertów SHL i PTMU
18:00 Koncert przedświąteczny, poczęstunek


14.12.2017 r. - CZWARTEK
9:00 -12:00 IV SESJA - TRUDNOŚCI W KONTROLI ZAKAŻEŃ C. DIFFICILE
‒ Ognisko epidemiczne C. difficile w szpitalu - postępowanie – dr Krystyna Paszko (Copernicus PM, Gdańsk)
‒ Redukcja zakażeń C. difficile jako efekt poprawy higieny szpitalnej – dr Janusz Szynal (Szpital Powiatowy, Przeworsk)
‒ Postępowanie z odpadami skażonymi C. difficile w świetle nowego rozporządzenia o odpadach medycznych – mgr Anna Ziółko (NIL)
‒ Nosicielstwo C. difficile - aktualny przegląd rekomendacji postępowania – dr Piotr Leszczyński (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
‒ Analiza ciężkich przypadków zakażeń C. difficile – dr Agnieszka Sulikowska (Centralny Szpital Kliniczny CMKP Warszawa).
GODZ. 12:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, LUNCH KANAPKOWY

Organizatorzy zatrzegają sobie możliwość zmian w programie


BIURO ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW - FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
p. Monika Grochowska tel: 512 507 292; mail:konferencje@fipz.edu.pl; fax (22) 100 27 70

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI – WNIESIENIE PEŁNEJ OPŁATY ZJAZDOWEJ
OPŁATA ZJAZDOWA (obejmuje uczestnictwo w konferencji i imprezach, materiały konferencyjne, wyżywienie - BEZ NOCLEGÓW):
• 330,00 PLN* - dla członków SHL, którzy opłacili składki SHL i pracowników Inspekcji Sanitarnej
• 360,00 PLN - dla pozostałych osób będących pracownikami Szpitali.

PROMOCJE:
oferta rabatowa przy zapisach grupowych (dla pracowników medycznych i Inspekcji Sanitarnej) za udział w Konferencji z jednej placówki (obejmuje uczestnictwo w konferencji i imprezach, materiały konferencyjne, wyżywienie – BEZ NOCLEGÓW):
• dla 2 osób - opłata za jedną osobę wynosi 300,00 PLN*
• dla 3 i więcej osób - opłata za jedną osobę wynosi 250 PLN*
* Podana kwota obowiązuje płatności dokonywanych przez szpitale, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, indywidualne osoby prowadzące działalność gospodarczą (lekarze, pielęgniarki), w przypadku innych instytucji, do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

Prosimy o jak najszybsze przesyłanie deklaracji zgłoszeniowych, nie później niż do 7.12.2017 r.
fax na nr: 22/100-27-70 lub mailem na adres: konferencje@fipz.edu.pl

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR 512-507-292

OPŁATY PROSIMY PRZEKAZAĆ W CIĄGU 14 DNI OD DATY ZGŁOSZENIA NA KONTO FUNDACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ:
BANK ING nr 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Konferencja i nazwiskiem Uczestnika


LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ CZŁONKOWIE SHL, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT.
UCZESTNICY OTRZYMUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE


                               Formularz - zgłoszenie (pdf)                Formularz - zgłoszenie (doc)                Zaproszenie i program                       Regulamin            

                                                                                                                                                                                    

            Dojazd