Konferencje

STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA

PRZY WSPÓŁPRACY

FUNDACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ

SAMODZIELNEJ PRACOWNI PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ I ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

NARODOWEGO INSTYTUTU LEKÓW,

WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WARSZAWIE,

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

OGÓLNOPOLSKIE FORUM PREWENCJI ZAKAŻEŃ

W DNIACH 8-10 CZERWCA 2017 r. W WARSZAWIE-MIEDZESZYNIE

W CENTRUM HOTELOWO-KONFERENCYJNYM BOSS Warszawa ul. Żwanowiecka 20


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI


8.06.2017 r. - CZWARTEK
08:00-10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI, KAWA
10:00 -12:00 – OTWARTA SESJA SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWA DLA SZPITALI MAZOWIECKICH
pod patronatem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
12:00-14:30 SESJA WYKŁADOWA – AKTUALNE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE
- zagrożenia epidemiczne w szpitalach – aktualna sytuacja w Polsce i w Europie
- efektywność strategii „wykryj, izoluj, raportuj” w walce z lekoopornymi bakteriami
- zakażenia C. difficile – sukcesy w terapii i profilaktyce ognisk epidemicznych
- prezentacje innowacji w kontroli zakażeń
14:30-16:30 Lunch
16:30-19:30 SESJA INTERAKTYWNA – AKREDYTACJA SZPITALA W TEORII I W PRAKTYCE
- przyszłość akredytacji szpitali – wizja Min. Zdrowia i Centrum Monitorowania Jakości
- akredytacja szpitala i POZ w praktyce – doświadczenia pełnomocnika ds. jakości
- jak nie stracić akredytacji – rady trenera
- jak rozmawiać o zdarzeniach niepożądanych – rola zespołu zakażeń szpitalnych - jak szukać w szpitalu Pozytywnych Dewiantów?
20:00 - kolacja plenerowa, program kulturalny
9.06.2017 r. - PIĄTEK
9:30-13:00 SESJA WYKŁADOWA – AKTUALNE WYTYCZNE ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM SZPITALNYM
- najnowsze wytyczne WHO i CDC zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego w chirurgii i ortopedii
- wytyczne zapobiegania zakażeniom Mycobacterium chimerae w kardiochirurgii
- wytyczne postępowanie we wczesnych zakażeniach HCV
- prezentacje innowacji w kontroli zakażeń
13:30-14:30 - Lunch
WARSZTATY DLA LEKARZY - SALA A
14:30-17:00 – racjonalna terapia i profilaktyka antybiotykowa, analiza przypadków zakażeń szpitalnych i roszczeń
17:00-17:30 - przerwa kawowa
17:30-19:30 – warsztaty interaktywne
WARSZTATY DLA PIELĘGNIAREK - SALA B
14:30-17:00 – współpraca i raportowanie do Inspekcji i Sanitarnej danych epidemiologicznych
17:00-17:30 – przerwa kawowa
17:30-19:30 – warsztaty interaktywne
20:00 – kolacja plenerowa, program kulturalny
10.06.2017 r. - SOBOTA
WARSZTATY Z KOMUNIKACJI MIĘDZY PRACOWNIKAMI SZPITALA – jak skutecznie wdrażać nowe procedury – wspólne zajęcia dla lekarzy i pielęgniarek
9:00-11:30 – strategia wprowadzania zmian w szpitalu, studium przypadku
11:30-12:00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW, ROZDANIE CERTYFIKATÓW


BIURO ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW - FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
p. Monika Grochowska tel: 512 507 292; mail:konferencje@fipz.edu.pl; fax (22) 100 27 70
WARUNKI UCZESTNICTWA W FORUM PREWENCJI ZAKAŻEŃ
OPŁATA ZA UDZIAŁ w KONFERENCJI (8-10.06.2017)*
(obejmuje 2 noclegi w pokoju 2-osob.8/9.06 i 9/10.06, uczestnictwo, materiały, wyżywienie)
- Członkowie SHL i pracownicy Inspekcji Sanitarnej: 940,00 zł
- Pozostałe osoby: 980,00 zł
OPŁATA ZA UDZIAŁ w KONFERENCJI BEZ NOCLEGÓW (8-10.06.2017)*
(obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały konferencyjne, wyżywienie)
- Członkowie SHL i pracownicy Inspekcji Sanitarnej - 560,00 zł
- Pozostałe osoby - 600,00 zł
DOPŁATY (po wcześniejszym zgłoszeniu i dokonaniu wpłaty)*
- ZA DODATKOWY NOCLEG w pok. 2-osob. 7/8.06.2017 (środa) – 200 zł
- ZA POKÓJ 1-osob. – 150 zł
* PODANA KWOTA OBOWIĄZUJE PŁATNOŚCI DOKONYWANYCH PRZEZ SZPITALE I POWIATOWE STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
W PRZYPADKU PŁATNOŚCI DOKONYWANYCH PRZEZ INNE INSTYTUCJE DO PODANEJ KWOTY NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT W STAWCE 23 %.
PRZY ZGLOSZENIU WIĘCEJ NIZ JEDNEJ OSOBY Z TEGO SAMEGO SZPITALA - KORZYSTNE ZNIZKI - 20% DRUGA OSOBA, POWYZEJ 2 OSÓB - 30%
UWAGA! - TERMIN ZAMKNIĘCIA LISTY ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 3 CZERWCA 2017 r.


OPŁATY PROSIMY PRZEKAZAĆ W CIĄGU 10 DNI OD DATY ZGŁOSZENIA NA KONTO FUNDACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ:
BANK ING nr 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Konferencja i nazwiskiem Uczestnika

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ CZŁONKOWIE SHL, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT.
UCZESTNICY OTRZYMUJĄ PUNKTY EDUKACYJNE


                               Formularz - zgłoszenie (pdf)                Formularz - zgłoszenie (doc)                Zaproszenie i program                       Regulamin            

                                                                                                                                                                                    

            Dojazd